Emblecat 2012, núm.1

Sumari de la revista

Crèdits

PRESENTACIONS

El fenómeno verbovisual de la emblemática presente en Emblecat 5-6

Rafael García Mahíques

Figuració i interpretació com a llegat de la creació artística 7-8

Rosa Maria Subirana Rebull

SECCIÓ FESTA I TRADICIONS

Festa i emblema a la Manresa Setcentista: alguns exemples 9-14

Maria Garganté Llanes

Les exèquies del bisbe Eustaquio de Azara i Perera 15-20

Ortiz, José Antonio

La imatge de Ferran VII a Sabadell i Terrassa 21-30

Garcia-Portugués, Esther

SECCIÓ IMATGE I TEXT

El maestro del Liber Instrumentorum. Un estudio sobre la miniatura valenciana del gótico internacional 31-42

Barrientos Lima, Marisol

Totha Pulchra. La imagen mariana como imagen emblemática 43-48

Reza Vázquez, Alma

La imatge del purgatori en la Catalunya barroca. Aproximació iconogràfica 49-56

Ortiz, José Antonio

Simbolismo en la cultura rusa: S. Rachmaninov, A. Skriabin y I. Stravinski 57-62

Sayfullina, Marina

Els símbols de l’ornamentació vegetal i els emblemes farmacèutics en la decoració de la farmàcia modernista Novellas/Bolós de Barcelona 63-68

López Pérez, Fátima

La serpiente: de la veneración al pecado 69-74

Regadera, Patricia

L’Oratoire des Cordonniers de Daniel Ogier. Missatge i símbol d’una ciutat 75-82

García Portugués, Esther

SECCIÓ DONA I IMATGE FEMENINA

Aproximació a la figura de la modista a final del segle XIX: de la producció anònima a l’etiqueta 83-92

Casal-Valls, Laura

SECCIÓ MERCAT DE L’ART

Reconstrucció del tresor del monestir de Sant Cugat del Vallès 93-110

Vallugera Fuster, Anna

REPORTATGE

La setmana de l’art a Basilea 111-114

Sergio Calleja i Montserrat Poch

NOTÍCIES 115-122

BASES PER A LA PUBLICACIÓ D’ARTICLES 123

Pots consultar també la revista EMBLECAT a Emblecat Edicions o a RACO

Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació – CBUC
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)