Ajuda a investigadors a fer difusió de les seves recerques i a posar en marxa projectes que prèviament són avaluats

Col·labora amb altres entitats culturals a fer possible la la programació d'activitats.

Participa en concursos i premis d'altres entitats per promoure la música i la recerca.

Promou concursos i premis a la recerca investigadora i a la interpreció musical.

NOTÍCIES


 • ArsNostrum col·labora en l’edició de la revista ‘Emblecat’

   

  Emblecat-revista-2021-portada

  Emblecat-revista-2021-portada

  ArsNostrum Edicions col·labora amb Emblecat Edicions i aquest any 2021 ha publicat el número 10 de la revista Emblecat .

 • ArsNostrum col·labora en l’edició de la revista ‘Emblecat’

   

  Emblecat-revista-2020-portada

  Emblecat-revista-2020-9-0-portada

  ArsNostrum Edicions col·labora amb Emblecat Edicions i aquest any 2020 ha publicat el número 9 de la revista Emblecat .

 • Mariano Andreu al blog del Museu Nacional d’Art de Catalunya

  Jeunes filles au balcon

  Des del 7 de maig de 2020, surt publicada la fitxa dedicada a l’artista català Mariano Andreu en el blog del MNAC. La mateixa relaciona les obres que posseeix el museu: un gravat, un dibuix, un cartell i els dos olis que recentment s’han incorporat a les sales d’exhibició permanent. A continuació l’autor Eduard Vallès passa a valorar la importància de poder comptar amb l’edició del llibre i catàleg raonat de Esther Garcia-Portugués intitulat Mariano Andreu (1888-1976). Biografia i catàleg raonat. També inclou els enllaços relacionats amb les obres de Mariano Andreu al Museu Nacional d’Art de Catalunya i de com trobar-les dins de la col·lecció d’art modern i contemporani sota l’etiqueta: «art modern, Marià Andreu.». Consulteu el blog:

   https://blog.museunacional.cat/mariano-andreu-al-museu-nacional/

  D’altra banda es pot trobar més informació sobre la presentació del llibre i sobre l’artista a https://premios-concursos.arsnostrum.com/awarded-honored/mariano-andreu/ i https://mariano-andreu.arsnostrum.com/ i diferents estudis de Mariano Andreu a la pàgina de la revista Emblecat: https://www.emblecat.com/revista/revista-emblecat-num-8-2019/.

 • Ressenya del CSIC del llibre: Mariano Andreu (1888-1976). Biografía y catalogo razonado

   

  Mariano Andreu book cover

  Mariano Andreu book cover

  ArsNostrum Edicions ha fet donació d’aquest llibre-catàleg a arxius i biblioteques universitàries i de museus arreu d’Europa i els Estats Units que ha considerat pertinent per la seva vinculació amb l’artista Mariano Andreu. Cal assenyalar que l’editorial ha rebut les corresponents cartes d’agraïment i en molts casos també informació sobre documentació i obres que l’autora ha agraït, pensant en futures publicacions.

  Entre tots els arxius i biblioteques que han rebut el llibre cal destacar el reconeixement de la directora Idoia Murga Castro del departament d’ Historia del Arte y Patrimonio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas -CSIC-, que ha encarregat a la Dra. Blanca Gómez Cifuentes de la Universidad Complutense de Madrid la ressenya del llibre, publicada a la revista del CSIC, Archivo Español de Arte, XCIII, 370, abril-juny 2020, p.171-182 i difosa a la web de la revista.

 • ArsNostrum Edicions a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya

  Conselleria de la Generalitat de Catalunya

  El passat dia 28 de novembre els representants d’ArsNostrum Edicions en Senyor Ventura Bajet i la Senyora Esther Garcia-Portugués, autora del llibre Mariano Andreu (1888-1976). Biografia i catàleg raonat (2019), anaren a la Conselleria de Cultura de la Generalitat i foren rebuts per la Consellera Senyora Mariàngels Vilallonga. També assistiren a la visita la Directora Senyora Àngels Torras dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura i la Directora Senyora Núria Llorach de Culturae. L’acte fou per presentar i obsequiar amb un llibre a la Conselleria i a més, fer un present d’un segon exemplar especialment dedicat i  numerat al Molt Honorable President Senyor Quim Torra. Durant la conversa es tractaren diversos temes vinculats a la projecció internacional d’aquest artista poc conegut al nostre país i sobre la necessitat de donar-lo a conèixer a Catalunya a través d’una gran exposició al Museu Nacional d’Art de Catalunya -MNAC-. Davant la predisposició de col·leccionistes a cedir obra per fer evident la importància de Mariano Andreu, la Consellera es va comprometre a recolzar aquest projecte expositiu davant del Patronat del MNAC del que en forma part i del que es preveu una pròxima reunió. Recentment el departament de Cultura de la Generalitat s’ha adonat de la manca de presència d’aquest artista i ha adquirit el quadre Jeunes filles au balcon (1924) que s’exhibeix en la col·lecció permanent junt a La Comedia (1928) una obra cedida per l’Institut del Teatre de Barcelona.

  ArsNostrum Edicions en la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya

  El pasado día 28 de noviembre los representantes de ArsNostrum Edicions señor Ventura Bajet y señora Esther Garcia-Portugués, autora del libro Mariano Andreu (1888-1976). Biografía y catálogo razonado (2019), fueron a la Conselleria de Cultura de la Generalitat siendo recibidos por la Consellera señora Mariàngels Vilallonga. También asistieron a la visita la Directora señora Àngels Torras dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura y la Directora señora Núria Llorach de Culturae. En el acto se presentó y obsequió con un libro a la Conselleria y otro ejemplar especialmente dedicado y numerado destinado al Molt Honorable President Senyor Quim Torra. Durante la conversación se trataron diversos temas vinculados a la proyección internacional de este artista, de lo poco conocido que es en nuestro país y sobre la necesidad de darlo a conocer en Cataluña a través de una gran exposición en el  Museu Nacional d’Art de Catalunya -MNAC-. Ante la predisposición de los coleccionistas a ceder obra para hacer evidente la importancia de Mariano Andreu, la Consellera se comprometió a apoyar el proyecto expositivo en la próxima reunión que celebrará el patronato del MNAC. Recientemente el departamento de Cultura de la Generalitat, ante la falta de la presencia de este artista en los fondos del Museo, ha adquirido el cuadro Jeunes filles au balcon (1924) que se exhibe en la colección permanent junto al de La Comedia (1928), una obra que ha cedido el Institut del Teatre de Barcelona.

  ArsNostrum Edicions at the Ministry of Culture of the Generalitat de Catalunya

  On November 28, the representatives of ArsNostrum Edicions Mr. Ventura Bajet and Mrs. Senyora Esther Garcia-Portuguese, author of the book Mariano Andreu (1888-1976). Biography and reasoned catalog (2019), went to the Ministry of Culture of the Generalitat being received by the Minister Mariàngels Vilallonga. The Director Mrs. Àngels Torras dels Serveis Territorials to Barcelona of the Department of Culture and the Director Mrs. Núria Llorach de Culturae also attended the visit. In the act the book was presented that was given to the Ministry of Culture and another book specially dedicated and numbered for the Honorable President of Molt, Senyor Quim Torra. During the conversation, various topics related to the international projection of this artist were discussed, how little he is known in our country too and about the need to make it known in Catalonia through a large exhibition at the National Museum of Art of Catalonia -MNAC-. Given the willingness of collectors to give artworks to make the importance of Mariano Andreu evident, the Consellera undertook to support the exhibition project at the next meeting to be held by the board of the MNAC. Recently the Department of Culture of the Generalitat, in the absence of the presence of this artist on the Museum’s funds, has acquired the Jeunes filles au balcon (1924) painting that is exhibited in the permanent collection next to La Comedia (1928), an artwork that has been given by the Institut del Teatre de Barcelona.