GARCIA-PORTUGUES, Esther
https://orcid.org/0000-0001-5303-910X

Publications. A publications surten els títols de les publicacions per ordre alfabètic. Si a l’inici del títol hi figura un article definit o indefinit aquest s’omet i es col·loca al seu final.

Keywords o tema principal de la publicació. Aquí es relacionen temàtiques o personatges que han estat objecte d’una recerca i s’especifica si es tracta de review o article per una revista, de llibre o d’un capítol de llibre; d’una comunicació presentada a un congrès, o senzillament una noticia a una persona guardonada. Cadascun dels temes s’identifiquen.

NOTÍCIES