PRESENTATION

3def-dal-trampa-spetit copia

Ajuda a investigadors a fer difusió de les seves recerques i a posar en marxa projectes que prèviament són avaluats

Col·labora amb altres entitats culturals a fer possible la la programació d’activitats.

Participa en concursos i premis d’altres entitats per promoure la música i la recerca.

Promou concursos i premis a la recerca investigadora i a la interpreció musical. Correus als quals es pot adreçar depenent dels seus interessos:

per premis i concursos a premi@arsnostrum.com

per enviar propostes i recerques a info@arsnostrum.com