Ajuda a investigadors a fer difusió de les seves recerques i a posar en marxa projectes que prèviament són avaluats

Col·labora amb altres entitats culturals a fer possible la la programació d'activitats.

Participa en concursos i premis d'altres entitats per promoure la música i la recerca.

Promou concursos i premis a la recerca investigadora i a la interpreció musical.

NOTÍCIES


 • ArsNostrum Edicions a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya

  Conselleria de la Generalitat de Catalunya

  El passat dia 28 de novembre els representants d’ArsNostrum Edicions en Senyor Ventura Bajet i la Senyora Esther Garcia-Portugués, autora del llibre Mariano Andreu (1888-1976). Biografia i catàleg raonat (2019), anaren a la Conselleria de Cultura de la Generalitat i foren rebuts per la Consellera Senyora Mariàngels Vilallonga. També assistiren a la visita la Directora Senyora Àngels Torras dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura i la Directora Senyora Núria Llorach de Culturae. L’acte fou per presentar i obsequiar amb un llibre a la Conselleria i a més, fer un present d’un segon exemplar especialment dedicat i  numerat al Molt Honorable President Senyor Quim Torra. Durant la conversa es tractaren diversos temes vinculats a la projecció internacional d’aquest artista poc conegut al nostre país i sobre la necessitat de donar-lo a conèixer a Catalunya a través d’una gran exposició al Museu Nacional d’Art de Catalunya -MNAC-. Davant la predisposició de col·leccionistes a cedir obra per fer evident la importància de Mariano Andreu, la Consellera es va comprometre a recolzar aquest projecte expositiu davant del Patronat del MNAC del que en forma part i del que es preveu una pròxima reunió. Recentment el departament de Cultura de la Generalitat s’ha adonat de la manca de presència d’aquest artista i ha adquirit el quadre Jeunes filles au balcon (1924) que s’exhibeix en la col·lecció permanent junt a La Comedia (1928) una obra cedida per l’Institut del Teatre de Barcelona.

  ArsNostrum Edicions en la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya

  El pasado día 28 de noviembre los representantes de ArsNostrum Edicions señor Ventura Bajet y señora Esther Garcia-Portugués, autora del libro Mariano Andreu (1888-1976). Biografía y catálogo razonado (2019), fueron a la Conselleria de Cultura de la Generalitat siendo recibidos por la Consellera señora Mariàngels Vilallonga. También asistieron a la visita la Directora señora Àngels Torras dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Cultura y la Directora señora Núria Llorach de Culturae. En el acto se presentó y obsequió con un libro a la Conselleria y otro ejemplar especialmente dedicado y numerado destinado al Molt Honorable President Senyor Quim Torra. Durante la conversación se trataron diversos temas vinculados a la proyección internacional de este artista, de lo poco conocido que es en nuestro país y sobre la necesidad de darlo a conocer en Cataluña a través de una gran exposición en el  Museu Nacional d’Art de Catalunya -MNAC-. Ante la predisposición de los coleccionistas a ceder obra para hacer evidente la importancia de Mariano Andreu, la Consellera se comprometió a apoyar el proyecto expositivo en la próxima reunión que celebrará el patronato del MNAC. Recientemente el departamento de Cultura de la Generalitat, ante la falta de la presencia de este artista en los fondos del Museo, ha adquirido el cuadro Jeunes filles au balcon (1924) que se exhibe en la colección permanent junto al de La Comedia (1928), una obra que ha cedido el Institut del Teatre de Barcelona.

  ArsNostrum Edicions at the Ministry of Culture of the Generalitat de Catalunya

  On November 28, the representatives of ArsNostrum Edicions Mr. Ventura Bajet and Mrs. Senyora Esther Garcia-Portuguese, author of the book Mariano Andreu (1888-1976). Biography and reasoned catalog (2019), went to the Ministry of Culture of the Generalitat being received by the Minister Mariàngels Vilallonga. The Director Mrs. Àngels Torras dels Serveis Territorials to Barcelona of the Department of Culture and the Director Mrs. Núria Llorach de Culturae also attended the visit. In the act the book was presented that was given to the Ministry of Culture and another book specially dedicated and numbered for the Honorable President of Molt, Senyor Quim Torra. During the conversation, various topics related to the international projection of this artist were discussed, how little he is known in our country too and about the need to make it known in Catalonia through a large exhibition at the National Museum of Art of Catalonia -MNAC-. Given the willingness of collectors to give artworks to make the importance of Mariano Andreu evident, the Consellera undertook to support the exhibition project at the next meeting to be held by the board of the MNAC. Recently the Department of Culture of the Generalitat, in the absence of the presence of this artist on the Museum’s funds, has acquired the Jeunes filles au balcon (1924) painting that is exhibited in the permanent collection next to La Comedia (1928), an artwork that has been given by the Institut del Teatre de Barcelona.

 • Mariano Andreu (1888-1976). Biografia i catàleg raonat

   

  Mariano Andreu book cover

  Mariano Andreu book cover

  Mariano Andreu (1888-1976). Biografia i catàleg raonat per Esther Garcia-Portugués

  More publications about Mariano Andreu bibliography and other publications by Esther Garcia-Portugués

  Reviews from newspapers and magazines: El Punt Avui  by Maria Palau, El Temps de les arts  by Francesc Fontbona; Nuvol (Ara.cat) review, Capgros (Mataro’s magazine) review, La Vanguardia review

  Després d’una dedicació durant uns quants anys a la recerca de la figura i obra de Mariano Andreu ha arribat el moment de poder anunciar que el llibre intitulat Mariano Andreu (1888-1976). Biografia i catàleg raonat està previst fer la seva presentació el proper dia 16 de maig al MNAC.

  El llibre inclou, a més de la biografia, documentació, bibliografia, una relació d’exposicions, fotografies de diverses obres i del mateix artista, i evidentment un apèndix o catàleg que recull més de mil cent obres d’aquest artista.

  Del llibre-catàleg, se’n fa una edició de cinc-cents exemplars. Darrere de cada capítol de la biografia hi ha un resum en anglès. Es fa d’aquesta manera pel caràcter internacional d’aquest artista. Poden consultar el seu  índex i les publicacions realitzades per l’autora Esther Garcia-Portugués.

  El llibre es podrà adquirir a partir d’aquesta data a la llibreria LAIE del Museu o bé sol·licitar-ho al correu info@arsnostrum.com

  Mariano Andreu (1888-1976). Biografía y catalogo razonado razonado por Esther Garcia-Portugués

  Después de una dedicación que ha durado más de quince años en investigar la figura y obra de Mariano Andreu ha llegado el momento de poder anunciar que el libro titulado Mariano Andreu (1888-1976). Biografía y catálogo razonado está prevista la presentación el próximo día 16 de mayo en el MNAC.

  El libro incluye, además de la biografía, documentación, bibliografía, una relación de exposiciones, fotografías de diversas obras y del mismo artista, y evidentemente un apéndice o catálogo razonado que recoge más de 1100 obras.

  Del libro-catálogo se ha hecho una edición de 500 ejemplares. Cada capítulo de la biografia va seguido de un resumen en inglés por el carácter internacional del artista. Pueden consultar el índice del mismo y las publicaciones realizadas sobre este artista por la autora Esther Garcia-Portugués

  El libro se podrá adquirir a partir de esta fecha en la librería LAIE del MNAC o bien solicitándolo al correo info@arsnostrum.com

  Mariano Andreu (1888-1976). Biography and reasoned catalog by Esther Garcia-Portugués

  After a dedication that has lasted more than fifteen years in investigating the figure and work of Mariano Andreu the time has come to be able to announce that the book entitled Mariano Andreu (1888-1976). Biography and reasoned catalog is scheduled for presentation next May 16 at the MNAC.

  The book includes, in addition to the biography, documentation, bibliography, a list of exhibitions, photographs of various works and of the same artist, and evidently an appendix or a reasoned catalog that includes more than 1100 artworks. An edition of 500 copies has been made from the book-catalog. Each chapter of the biography is followed by a summary in English for the international character of the artist. You can check the index of it and the publications made about this artist by the author.

   The book can be purchased from this date in the library LAIE of the MNAC or by requesting it to the mail info@arsnostrum.com

  Reviews from newspapers and magazines: Nuvol (Ara.cat) review, Capgros (Mataro’s magazine) review, La Vanguardia review

 • Emblecat, Estudis de la Imatge, Art i Societat – magazine

  ArsNostrum ha col·laborat amb Emblecat Edicions per editar la revista anual EMBLECAT, Estudis de la Imatge, Art i Societat des del seu inici, l’any 2012.

  S’han publicat a data d’avui els següents números que es poden consultar aquí mateix

  Emblecat 2019, núm.8     Emblecat 2018, núm.7

  Emblecat 2017, núm.6      Emblecat 2016, núm.5

  Emblecat 2015, núm.4      Emblecat 2014, núm.3

  Emblecat 2013, núm.2      Emblecat 2012, núm.1 

  i en les pàgines web de:

  EMBLECAT

  RACO

 • Homenatge a Ireneu Segarra

  CONCERT D’HOMENATGE A IRENEU SEGARRA

  En motiu del centenari del naixement del P. Ireneu Segarra, s’ha celebrat un concert homenatge al Palau de la música Catalana, el passat dia 19 de novembre de 2017. Arsnostrum hi ha col·laborat.

  L’any 2017 és el centenari del naixement del P. Ireneu Segarra (Ivars d’Urgell, 30 de setembre de 1917 – Montserrat, 19 de novembre de 2005) i la Unió d’Antics Escolans celebrà aquest esdeveniment amb un concert molt especial al Palau de la Música Catalana, on es reflectí l’immens llegat que va deixar qui fou el director de l’Escolania durant 45 anys i alhora fou el primer actor en la internacionalització de la institució a través de concerts celebrats arreu del món.

  El concert homenatge mostrà les múltiples facetes del P. Ireneu, com a monjo, compositor i director compromès amb la recuperació del ric patrimoni musical de l’Escola Montserratina i catalana. Emprà nous llenguatges contemporanis en la composició, i sobretot es posà en relleu la seva vessant pedagògica, no només a l’Escolania sinó a innomerables escoles de música  que es van veure beneficiades del seu mètode de solfeig i de les seves cançons per a infants.

  Organitzà l’homenatge la Unió d’Àntics Escolans de Montserrat, UEM, amb la participació de la seva Coral, l’Escolania, una Orquestra formada per més de vuitanta àntics escolans, tots ells músics professionals, organistes, pianistes, diverses corals infantils i directors de reconegut prestigi, tots alumnes del P. Ireneu Segarra. El programa estava composat per obres de l’Escola Montserratina i d’autors actuals també formats a l’Abadia. Foren directors del concert els mestres Josep Pons, Salvador Mas, Llorens Castelló, Franscesc Prat i Manel Valdivieso.

  Van contribuir de manera especial a l’organització de l’acta els senyors Albert Colomé i Daniel Mestre, deixebles de l’homenatjat. El sr. Bonaventura Bajet a través d’Arsnostrum sufragà el video inicial de presentació, produït pel sr. Joan Sebastià Martí, on s’explicava la vida i l’obra de l’escolà, monjo i músic, de tan grata memòria. 

  Consulteu el programa de mà del Concert.

 • CALL-RESEARCHE STUDIES EMBLECAT 2016

  Emblecat-Cercle-logos-call

  PREMI A LA RECERCA EMBLECAT 2016

  L’Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat i el Reial Cercle Artístic de Barcelona han acordat atorgar un premi a la recerca en l’àmbit de la Història de l’Art i amb el propòsit de donar a conèixer informació inèdita sobre algun artista que hagi format o formi part del Cercle Artístic de Barcelona.

  El premi anirà destinat al millor treball  d’investigació que tracti el tema següent: La projecció internacional d’un artista vinculat al Reial Cercle Artístic de Barcelona (La vinculació pot ser com a soci, col·laborador o corresponsal).

  Consulteu els requisits per accedir a la convocatòria al premi.

  Consulteu les bases que tots els estudis han de complir.

  Consulteu la relació d’artistes del Reial Cercle Artístic de Barcelona.

  Més informació la trobareu entrant a la pàgina web www.emblecat.com